התקנת פסי אורך וסט גגון פסי רוחב לטנדר איסוזו.

on

התקנת פסי אורך וסט גגון פסי רוחב לטנדר איסוזו.

הרכב שלך יאהב את זה. גם אתה.